Faculty Members

 • All
 • Undergraduate
 • Master’s Course
 • Doctoral Course

Full time faculty

Department of Fine Arts (Nihonga)

ONO
Toshiaki
 • Specially Appointed Professor
 • Japanese style painting

ASANO
Hitoshi
 • Professor
 • Nihonga

HIKAGE
Kei
 • Professor
 • Nihonga

KAWASHIMA
Wataru
 • Professor
 • Nihonga

OKUMURA
Mika
 • Associate Professor
 • Nihonga

KOJIMA
Tokuro
 • Associate Professor
 • Nihonga

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

Department of Fine Arts (Painting)

AKAMATSU
Tamame
 • Specially Appointed Professor
 • Painting

FITZGERALD
Simon
 • Professor
 • Painting

ISHIHARA
Tomoaki
 • Professor
 • Painting

WATANABE
Nobuaki
 • Professor
 • Painting

HOKI
Nobuya
 • Professor
 • Painting

KANEDA
Shoichi
 • Associate Professor
 • Painting

ITO
Zon
 • Associate Professor
 • Contemporary Art

Department of Fine Arts (Sculpture)

NAKAHASHI
Katsushige
 • Professor
 • Sculpture

MATSUI
Shiro
 • Professor
 • Sculpture

KOYAMADA
Toru
 • Professor
 • Sculpture

NAKAHARA
Kodai
 • Professor
 • Sculpture

KANEUJI
Teppei
 • Associate Professor
 • Sculpture

Department of Fine Arts (Printmaking)

IZUHARA
Tsukasa
 • Associate Professor
 • Printmaking

ONISHI
Nobuaki
 • Associate Professor
 • Printmaking

YOSHIOKA
Toshinao
 • Associate Professor
 • silkscreen

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

TAKAHASHI
Satoru
 • Professor
 • Concept and Media Planning

TOWATA
Masayuki
 • Professor
 • Concept and Media Planning

ISHIBASHI
Yoshimasa
 • Professor
 • Concept and Media Planning

Department of Design (Visual Design)

TATSUMI
Akihisa
 • Professor
 • Visual Design

TAKIGUCHI
Yoko
 • Professor
 • Visual Design

KUSUDA
Masashi
 • Professor
 • design

FUNAKOSHI
Ichiro
 • Associate Professor
 • Visual Communication Design

Department of Design (Environmental Design)

HORIGUCHI
Toyota
 • Professor
 • Environmental Design

FUJIMOTO
Hideko
 • Professor
 • Environmental Design

BANDO
Kosuke
 • Lecturer
 • Architecture

Department of Design (Product Design)

TAKAI
Setsuko
 • Associate Professor
 • Environmental Design

USHIDA
Yuya
 • Associate Professor
 • Mechanical Engineering / Making Things

Department of Crafts (Ceramics)

HASEGAWA
Naoto
 • Professor
 • Ceramics

SHIGEMATSU
Ayumi
 • Professor
 • Ceramics

MORINO
Akito
 • Professor
 • Ceramics

AKIYAMA
Yo
 • Lecturer
 • Ceramics

EIRAKU
Zengoro
 • Specially Appointed Lecturer
 • Ceramics

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

KURIMOTO
Natsuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

YASUI
Tomoyuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

SASAI
Fumie
 • Associate Professor
 • Urushi Lacquering

OYA
Kazunari
 • Associate Professor
 • woodwork

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

NODA
Suzumi
 • Specially Appointed Professor
 • textile

MITSUHASHI
Jun
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJINO
Yasuko
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

KUSAKABE
Masao
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJII
Ryoko
 • Associate Professor
 • Dyeing and Weaving

Department of General Science of Art (General Science of Art)

YOSHIDA
Masako
 • Professor
 • History of Textiles

KASUYA
Akiko
 • Professor
 • Art Theory and Aesthetics

TAJIMA
Tatsuya
 • Professor
 • Japanese Art History

TONAMI
Keisho
 • Professor
 • Art history of Japanese Buddhist sculpture

HATANAKA
Eiji
 • Professor
 • Ceramic History / Archeology

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

FUKAYA
Michiko
 • Associate Professor
 • History of Western Art

SUNAYAMA
Taichi
 • Lecturer
 • Advanced Design

Graduate School of Arts (Conservation)

UNO
Shigeo
 • Professor
 • Conservation

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

TAKABAYASHI
Hiromi
 • Associate Professor
 • science for cultural properties

Full time academic faculty

YOKOTA
Manabu
 • Professor
 • General Science of Art

INOUE
Akihiko
 • Professor
 • Visual Planning

MIKI
Hiroshi
 • Professor
 • the philosophy of education

UE
Hidetoshi
 • Associate Professor
 • health and physical education

TAMAI
Naohiko
 • Associate Professor
 • English linguistics, Theoretical linguistics

ISOBE
Hiroaki
 • Associate Professor
 • Astrophysics

NAKAMURA
Midori
 • Associate Professor
 • French literature

NAGAMORI
Nobutoshi
 • Lecturer
 • Philosophy

Part time faculty

Department of Fine Arts

Nihonga
 • NISHIKAWA Reika
 • KOSAKA Hideaki
 • NOMURA Yuka
 • NISHIKAWA Reika
 • NISHIKAWA Reika
 • NISHIKAWA Reika
Painting
 • KAWATA Satoshi
 • KAWATA Satoshi
 • KAWATA Satoshi
 • TERASHIMA Midori
 • NOHARA Kenji
 • KAWATA Satoshi
 • [HARAGUCHI Minamii
 • HISHIKI Asuka
 • KAWATA Satoshi
Sculpture
 • IKEDA Seido
 • IMAMURA Ryosuke
 • OTSUKA Asako
 • KASAMA Miro
 • IKEDA Seido
Printmaking
 • UEDA Yuna
 • KIRIZUKI Saki
 • SAKAI Junji
 • SHIMIZU Minoru
 • FUJITA Sae
 • TORIIMOTO Takafumi
 • FUJITA Sae
Concept and Media Planning
 • KURACHI Keiko
 • KONISHI Kotaro
 • SUITA Tetsujiro
 • SUGIYAMA Masayuki
 • NIHEI Akira
 • HITOOSA Kazuki
 • FUKUNAGA Kazuo

Department of Design

Visual Design
 • IMANISHI Keisuke
 • OKANO Kunihiko
 • KUSUNOKI Maya
 • YAMASAKI Yasuhiro
 • SAKANO Toru
 • NAKABO Sosuke
 • NAKAMURA Maki
 • FUJIWAKI Shingo
 • YAMASAKI Yasuhiro
Environmental Design
 • IMAMURA Etsumi
 • KUROKI Hiroyuki
 • KONDO Yoko
 • SUMA Issei
 • TAKAHASHI Mika
 • TOMITA Miho
 • DOI Wataru
 • NAKANE Yukihiro
Product Design
 • OGAI Chizu
 • v
 • MURAI Yohei
 • Tseng Fei-Lang
 • MURAI Yohei
 • YOSHIDA Asao
 • MURAI Yohei

Department of Crafts

Ceramics
 • SAIJO Akane
 • SAIJO Akane
 • TANAKA Masafumi
 • NAKAMURA Ryohei
 • SAIJO Akane
 • HIRATA Maha
 • MURATA Takuya
 • YOKOYAMA Tadanori
Urushi Lacquering
 • SAIJO Akane
 • TANIGAWA Mine
 • ONO Shiori
 • HATA Keiko
Dyeing and Weaving
 • ANDO Ryuichiro
 • SAIJO Akane
 • SAITO Takashi
 • ANDO Ryuichiro
 • HATA Toki
 • HORINOUCHI Mayo
 • HONDA Masashi
 • MAEDA Eriko
 • MATSUNAGA Aya
 • MURATA Chihiro
 • MURAYAMA Yoriko
 • YAMAKOSHI Kazuyo

Department of General Science of Art

General Science of Art
 • KURAMOCHI Miki
 • TAKAI Takako
 • HITOOSA Kazuki
 • FUJIKI Akiko
 • FUJITA Mizuho
 • YAMASHITA Kohei

Graduate School of Arts

Conservation
 • SUZUKI Yutaka

Full time faculty

Department of Fine Arts (Nihonga)

ONO
Toshiaki
 • Specially Appointed Professor
 • Japanese style painting

ASANO
Hitoshi
 • Professor
 • Nihonga

HIKAGE
Kei
 • Professor
 • Nihonga

KAWASHIMA
Wataru
 • Professor
 • Nihonga

OKUMURA
Mika
 • Associate Professor
 • Nihonga

KOJIMA
Tokuro
 • Associate Professor
 • Nihonga

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

Department of Fine Arts (Painting)

AKAMATSU
Tamame
 • Specially Appointed Professor
 • Painting

FITZGERALD
Simon
 • Professor
 • Painting

ISHIHARA
Tomoaki
 • Professor
 • Painting

WATANABE
Nobuaki
 • Professor
 • Painting

HOKI
Nobuya
 • Professor
 • Painting

KANEDA
Shoichi
 • Associate Professor
 • Painting

ITO
Zon
 • Associate Professor
 • Contemporary Art

Department of Fine Arts (Sculpture)

NAKAHASHI
Katsushige
 • Professor
 • Sculpture

MATSUI
Shiro
 • Professor
 • Sculpture

KOYAMADA
Toru
 • Professor
 • Sculpture

NAKAHARA
Kodai
 • Professor
 • Sculpture

KANEUJI
Teppei
 • Associate Professor
 • Sculpture

Department of Fine Arts (Printmaking)

IZUHARA
Tsukasa
 • Associate Professor
 • Printmaking

ONISHI
Nobuaki
 • Associate Professor
 • Printmaking

YOSHIOKA
Toshinao
 • Associate Professor
 • silkscreen

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

TAKAHASHI
Satoru
 • Professor
 • Concept and Media Planning

TOWATA
Masayuki
 • Professor
 • Concept and Media Planning

ISHIBASHI
Yoshimasa
 • Professor
 • Concept and Media Planning

Department of Design (Visual Design)

TATSUMI
Akihisa
 • Professor
 • Visual Design

TAKIGUCHI
Yoko
 • Professor
 • Visual Design

KUSUDA
Masashi
 • Professor
 • design

FUNAKOSHI
Ichiro
 • Associate Professor
 • Visual Communication Design

Department of Design (Environmental Design)

HORIGUCHI
Toyota
 • Professor
 • Environmental Design

FUJIMOTO
Hideko
 • Professor
 • Environmental Design

BANDO
Kosuke
 • Lecturer
 • Architecture

Department of Design (Product Design)

TAKAI
Setsuko
 • Associate Professor
 • Environmental Design

USHIDA
Yuya
 • Associate Professor
 • Mechanical Engineering / Making Things

Department of Crafts (Ceramics)

HASEGAWA
Naoto
 • Professor
 • Ceramics

SHIGEMATSU
Ayumi
 • Professor
 • Ceramics

MORINO
Akito
 • Professor
 • Ceramics

AKIYAMA
Yo
 • Lecturer
 • Ceramics

EIRAKU
Zengoro
 • Specially Appointed Lecturer
 • Ceramics

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

KURIMOTO
Natsuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

YASUI
Tomoyuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

SASAI
Fumie
 • Associate Professor
 • Urushi Lacquering

OYA
Kazunari
 • Associate Professor
 • woodwork

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

NODA
Suzumi
 • Specially Appointed Professor
 • textile

MITSUHASHI
Jun
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJINO
Yasuko
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

KUSAKABE
Masao
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJII
Ryoko
 • Associate Professor
 • Dyeing and Weaving

Department of General Science of Art (General Science of Art)

YOSHIDA
Masako
 • Professor
 • History of Textiles

KASUYA
Akiko
 • Professor
 • Art Theory and Aesthetics

TAJIMA
Tatsuya
 • Professor
 • Japanese Art History

TONAMI
Keisho
 • Professor
 • Art history of Japanese Buddhist sculpture

HATANAKA
Eiji
 • Professor
 • Ceramic History / Archeology

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

FUKAYA
Michiko
 • Associate Professor
 • History of Western Art

SUNAYAMA
Taichi
 • Lecturer
 • Advanced Design

Full time academic faculty

YOKOTA
Manabu
 • Professor
 • General Science of Art

INOUE
Akihiko
 • Professor
 • Visual Planning

MIKI
Hiroshi
 • Professor
 • the philosophy of education

UNO
Shigeo
 • Professor
 • Conservation

UE
Hidetoshi
 • Associate Professor
 • health and physical education

TAMAI
Naohiko
 • Associate Professor
 • English linguistics, Theoretical linguistics

TAKABAYASHI
Hiromi
 • Associate Professor
 • science for cultural properties

ISOBE
Hiroaki
 • Associate Professor
 • Astrophysics

NAKAMURA
Midori
 • Associate Professor
 • French literature

NAGAMORI
Nobutoshi
 • Lecturer
 • Philosophy

Full time faculty

Department of Painting (Nihonga)

ONO
Toshiaki
 • Specially Appointed Professor
 • Japanese style painting

ASANO
Hitoshi
 • Professor
 • Nihonga

HIKAGE
Kei
 • Professor
 • Nihonga

KAWASHIMA
Wataru
 • Professor
 • Nihonga

OKUMURA
Mika
 • Associate Professor
 • Nihonga

KOJIMA
Tokuro
 • Associate Professor
 • Nihonga

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

MITSUHASHI
Taku
 • Lecturer
 • Painting

Department of Painting (Painting)

AKAMATSU
Tamame
 • Specially Appointed Professor
 • Painting

FITZGERALD
Simon
 • Professor
 • Painting

ISHIHARA
Tomoaki
 • Professor
 • Painting

WATANABE
Nobuaki
 • Professor
 • Painting

HOKI
Nobuya
 • Professor
 • Painting

KANEDA
Shoichi
 • Associate Professor
 • Painting

ITO
Zon
 • Associate Professor
 • Contemporary Art

Department of Painting (Printmaking)

IZUHARA
Tsukasa
 • Associate Professor
 • Printmaking

ONISHI
Nobuaki
 • Associate Professor
 • Printmaking

YOSHIOKA
Toshinao
 • Associate Professor
 • silkscreen

Department of Painting (Concept and Media Planning)

TAKAHASHI
Satoru
 • Professor
 • Concept and Media Planning

TOWATA
Masayuki
 • Professor
 • Concept and Media Planning

ISHIBASHI
Yoshimasa
 • Professor
 • Concept and Media Planning

Department of Sculpture (Sculpture)

NAKAHASHI
Katsushige
 • Professor
 • Sculpture

MATSUI
Shiro
 • Professor
 • Sculpture

KOYAMADA
Toru
 • Professor
 • Sculpture

NAKAHARA
Kodai
 • Professor
 • Sculpture

KANEUJI
Teppei
 • Associate Professor
 • Sculpture

Department of Design (Visual Design)

TATSUMI
Akihisa
 • Professor
 • Visual Design

TAKIGUCHI
Yoko
 • Professor
 • Visual Design

KUSUDA
Masashi
 • Professor
 • design

FUNAKOSHI
Ichiro
 • Associate Professor
 • Visual Communication Design

Department of Design (Environmental Design)

HORIGUCHI
Toyota
 • Professor
 • Environmental Design

FUJIMOTO
Hideko
 • Professor
 • Environmental Design

BANDO
Kosuke
 • Lecturer
 • Architecture

Department of Design (Product Design)

TAKAI
Setsuko
 • Associate Professor
 • Environmental Design

USHIDA
Yuya
 • Associate Professor
 • Mechanical Engineering / Making Things

Department of Crafts (Ceramics)

HASEGAWA
Naoto
 • Professor
 • Ceramics

SHIGEMATSU
Ayumi
 • Professor
 • Ceramics

MORINO
Akito
 • Professor
 • Ceramics

AKIYAMA
Yo
 • Lecturer
 • Ceramics

EIRAKU
Zengoro
 • Specially Appointed Lecturer
 • Ceramics

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

KURIMOTO
Natsuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

YASUI
Tomoyuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

SASAI
Fumie
 • Associate Professor
 • Urushi Lacquering

OYA
Kazunari
 • Associate Professor
 • woodwork

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

NODA
Suzumi
 • Specially Appointed Professor
 • textile

MITSUHASHI
Jun
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJINO
Yasuko
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

KUSAKABE
Masao
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJII
Ryoko
 • Associate Professor
 • Dyeing and Weaving

Department of Science of Art

YOSHIDA
Masako
 • Professor
 • History of Textiles

KASUYA
Akiko
 • Professor
 • Art Theory and Aesthetics

TAJIMA
Tatsuya
 • Professor
 • Japanese Art History

TONAMI
Keisho
 • Professor
 • Art history of Japanese Buddhist sculpture

HATANAKA
Eiji
 • Professor
 • Ceramic History / Archeology

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

FUKAYA
Michiko
 • Associate Professor
 • History of Western Art

SUNAYAMA
Taichi
 • Lecturer
 • Advanced Design

Department of Conservation

UNO
Shigeo
 • Professor
 • Conservation

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

TAKABAYASHI
Hiromi
 • Associate Professor
 • science for cultural properties

Full time academic faculty

YOKOTA
Manabu
 • Professor
 • General Science of Art

INOUE
Akihiko
 • Professor
 • Visual Planning

MIKI
Hiroshi
 • Professor
 • the philosophy of education

UE
Hidetoshi
 • Associate Professor
 • health and physical education

TAMAI
Naohiko
 • Associate Professor
 • English linguistics, Theoretical linguistics

ISOBE
Hiroaki
 • Associate Professor
 • Astrophysics

NAKAMURA
Midori
 • Associate Professor
 • French literature

NAGAMORI
Nobutoshi
 • Lecturer
 • Philosophy

Full time faculty

Nihonga

ASANO
Hitoshi
 • Professor
 • Nihonga

HIKAGE
Kei
 • Professor
 • Nihonga

KAWASHIMA
Wataru
 • Professor
 • Nihonga

OKUMURA
Mika
 • Associate Professor
 • Nihonga

KOJIMA
Tokuro
 • Associate Professor
 • Nihonga

Painting

FITZGERALD
Simon
 • Professor
 • Painting

ISHIHARA
Tomoaki
 • Professor
 • Painting

WATANABE
Nobuaki
 • Professor
 • Painting

HOKI
Nobuya
 • Professor
 • Painting

KANEDA
Shoichi
 • Associate Professor
 • Painting

ITO
Zon
 • Associate Professor
 • Contemporary Art

Sculpture

NAKAHASHI
Katsushige
 • Professor
 • Sculpture

MATSUI
Shiro
 • Professor
 • Sculpture

KOYAMADA
Toru
 • Professor
 • Sculpture

NAKAHARA
Kodai
 • Professor
 • Sculpture

KANEUJI
Teppei
 • Associate Professor
 • Sculpture

Printmaking

IZUHARA
Tsukasa
 • Associate Professor
 • Printmaking

ONISHI
Nobuaki
 • Associate Professor
 • Printmaking

YOSHIOKA
Toshinao
 • Associate Professor
 • silkscreen

Media Art

TAKAHASHI
Satoru
 • Professor
 • Concept and Media Planning

TOWATA
Masayuki
 • Professor
 • Concept and Media Planning

ISHIBASHI
Yoshimasa
 • Professor
 • Concept and Media Planning

Visual Design

TATSUMI
Akihisa
 • Professor
 • Visual Design

TAKIGUCHI
Yoko
 • Professor
 • Visual Design

KUSUDA
Masashi
 • Professor
 • design

FUNAKOSHI
Ichiro
 • Associate Professor
 • Visual Communication Design

Environmental Design

HORIGUCHI
Toyota
 • Professor
 • Environmental Design

FUJIMOTO
Hideko
 • Professor
 • Environmental Design

BANDO
Kosuke
 • Lecturer
 • Architecture

Product Design

TAKAI
Setsuko
 • Associate Professor
 • Environmental Design

USHIDA
Yuya
 • Associate Professor
 • Mechanical Engineering / Making Things

Ceramics

HASEGAWA
Naoto
 • Professor
 • Ceramics

SHIGEMATSU
Ayumi
 • Professor
 • Ceramics

MORINO
Akito
 • Professor
 • Ceramics

AKIYAMA
Yo
 • Lecturer
 • Ceramics

Urushi Lacquering

KURIMOTO
Natsuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

YASUI
Tomoyuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

SASAI
Fumie
 • Associate Professor
 • Urushi Lacquering

OYA
Kazunari
 • Associate Professor
 • woodwork

Dyeing and Weaving

MITSUHASHI
Jun
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJINO
Yasuko
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

KUSAKABE
Masao
 • Professor
 • Dyeing and Weaving

FUJII
Ryoko
 • Associate Professor
 • Dyeing and Weaving

Industrial Crafts Design

TATSUMI
Akihisa
 • Professor
 • Visual Design

KURIMOTO
Natsuki
 • Professor
 • Urushi Lacquering

Conservation

UNO
Shigeo
 • Professor
 • Conservation

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

TAKABAYASHI
Hiromi
 • Associate Professor
 • science for cultural properties

Science of Art

YOSHIDA
Masako
 • Professor
 • History of Textiles

KASUYA
Akiko
 • Professor
 • Art Theory and Aesthetics

TAJIMA
Tatsuya
 • Professor
 • Japanese Art History

TONAMI
Keisho
 • Professor
 • Art history of Japanese Buddhist sculpture

HATANAKA
Eiji
 • Professor
 • Ceramic History / Archeology

TAKENAMI
Haruka
 • Associate Professor
 • History of Chinese painting

FUKAYA
Michiko
 • Associate Professor
 • History of Western Art

Full time academic faculty

YOKOTA
Manabu
 • Professor
 • General Science of Art

INOUE
Akihiko
 • Professor
 • Visual Planning

MIKI
Hiroshi
 • Professor
 • the philosophy of education

UE
Hidetoshi
 • Associate Professor
 • health and physical education

TAMAI
Naohiko
 • Associate Professor
 • English linguistics, Theoretical linguistics

ISOBE
Hiroaki
 • Associate Professor
 • Astrophysics

NAKAMURA
Midori
 • Associate Professor
 • French literature

NAGAMORI
Nobutoshi
 • Lecturer
 • Philosophy