Faculty Members

 • All
 • Undergraduate
 • Master’s Course
 • Doctoral Course

Full time practical faculty

Composition

OKADA
Kazuko
 • Professor
 • Composition

NAKAMURA
Noriko
 • Associate Professor
 • Composition

SAKAI
Kenji
 • Lecturer
 • Composition

Conducting

SHIMONO
Tatsuya
 • Professor
 • Orchestra Conducting

Piano

ABE
Hiroyuki
 • Professor
 • Piano

SUNAHARA
Satoru
 • Professor
 • Piano

UENO
Makoto
 • Professor
 • Piano

NOHARA
Midori
 • Associate Professor
 • Piano

TAMURA
Hibiki
 • Lecturer
 • piano

Strings

SHIKATA
Kyoko
 • Professor
 • Violin

TOYOSHIMA
Yasushi
 • Professor
 • Violin,Viola

MUKOYAMA
Kaeko
 • Associate Professor
 • Violoncello

Brass, Woodwinds and Percussion

YAMAMOTO
Tsuyoshi
 • Professor
 • Percussion

OSHIMA
Yoshimi
 • Professor
 • Flute

MURAKAMI
Satoshi
 • Associate Professor
 • Horn

Vocal

KOHAMA
Taemi
 • Professor
 • Soprano

KITAMURA
Toshinori
 • Professor
 • Tenor

HISHIKI
Emi
 • Associate Professor
 • Soprano

KUBO
Kazunori
 • Associate Professor
 • Barytone

UENO
Yoko
 • Associate Professor
 • Soprano

Japanese Music Research

FUJITA
Takanori
  
 • Professor
 • ethnomusicology

TAKEUCHI
Yuuichi
 • Professor

TAKUWA
Satoshi
 • Associate Professor

Musicology

YAMADA
Yoichi
 • Professor
 • Ethnomusicology, Acoustic Anthropology

TSUZAKI
Minoru
 • Professor
 • Musicology


IKEGAMI
Ken’ichiro
 • Associate Professor
 • musicology

NAKAI
You
 • Lecturer
 • Musicology

教職課程

YAMAMURA
Asayo
 • Specially Appointed Lecturer
 • Educational Psychology

Part time faculty

Composition
 • KASAI Masanori
 • KASAI Masanori
 • YAMAGAMI Yukako
Conducting
 • KAMINAKA Asami
 • KAMINAKA Asami
 • YAMAGAMI Yukako
Piano
 • INOUE Mayumi (Piano)
 • INOUE Mayumi (Piano)
 • OKABE Etsuko (Piano)
 • OKAMOTO mako (Piano)
 • INOUE Mayumi (Piano)
 • KAWAUCHI Satoshi (Piano)
 • KITA Kosuke (Piano)
 • KONO Misako (Piano)
 • SAEGUSA Yumiko (Piano)
 • SANO Eriko (Piano)
 • SHIOMI Tasuku (Piano)
 • HAYASHI Naomi (Piano)
 • MATANO Nagako (Piano)
 • MIFUNE Yuko (Piano)
 • MUKUNOKI Hiroko (Piano)
 • YAMAGUCHI Hiroaki (Piano)
 • NAKANO Shinichiro (Cembalo)
 • MITSUHASHI Sakurako (Cembalo)
Strings
 • [IZUHARA Takashi (Violin)
 • IWATANI Sukeyuki (Violin)
 • OTANI Reiko (Violin)
 • NAKAJIMA Chicaco (Violin)
 • BABUAZE George (Violin)
 • KOMINE Koichi (Viola)
 • YAMAMOTO Yumiko (Viola)
 • YAMAMOTO Yumiko (Viola)
 • AMADA Kazutaka (Cello)
 • KUROKAWA Fuyuki (Double Bass)
 • UWAMORI Shohei (String Ensemble, Chamber Music)
Brass, Woodwinds and Percussion
 • KUNISUE Sadahito (saxophone)
 • TAKAYAMA Ikuko (Oboe)
 • KOTANIGUCHI Naoko (Clarinet)
 • NAKANO Yoichiro ((Fagot)Bassoon)
 • HASAKA Hiroaki (Trumpet)
 • OKAMOTO Tetsu (Trombone)
 • TAKESADA Shigeo (Tuba)
 • (日本語) 名倉誠人 (Marimba)
 • HORIUCHI Yoshimasa (Percussions)
 • UEDA Nozomi (Wind and Percusion Ensemble)
 • WAKABAYASHI Yoshito (Wind and Percusion Ensemble)
Vocal
 • OKA Sayoko
 • KUSAKABE Yuko
 • SHIMIZU Tetsutaro
 • HAGIHARA Tsugumi
 • FUKUHARA Sumie
 • MATSUMOTO Kumpei
 • YAMAMOTO Mayumi

Full time practical faculty

Composition

OKADA
Kazuko
 • Professor
 • Composition

NAKAMURA
Noriko
 • Associate Professor
 • Composition

SAKAI
Kenji
 • Lecturer
 • Composition

Conducting

SHIMONO
Tatsuya
 • Professor
 • Orchestra Conducting

Piano

ABE
Hiroyuki
 • Professor
 • Piano

SUNAHARA
Satoru
 • Professor
 • Piano

UENO
Makoto
 • Professor
 • Piano

NOHARA
Midori
 • Associate Professor
 • Piano

TAMURA
Hibiki
 • Lecturer
 • piano

Strings

SHIKATA
Kyoko
 • Professor
 • Violin

TOYOSHIMA
Yasushi
 • Professor
 • Violin,Viola

MUKOYAMA
Kaeko
 • Associate Professor
 • Violoncello

Winds and Percussion (Brass)

YAMAMOTO
Tsuyoshi
 • Professor
 • Percussion

OSHIMA
Yoshimi
 • Professor
 • Flute

MURAKAMI
Satoshi
 • Associate Professor
 • Horn

Vocal

KOHAMA
Taemi
 • Professor
 • Soprano

KITAMURA
Toshinori
 • Professor
 • Tenor

HISHIKI
Emi
 • Associate Professor
 • Soprano

KUBO
Kazunori
 • Associate Professor
 • Barytone

UENO
Yoko
 • Associate Professor
 • Soprano

Musicology

YAMADA
Yoichi
 • Professor
 • Ethnomusicology, Acoustic Anthropology

TSUZAKI
Minoru
 • Professor
 • Musicology


IKEGAMI
Ken’ichiro
 • Associate Professor
 • musicology

NAKAI
You
 • Lecturer
 • Musicology

Full time practical faculty

Composition and Conducting (Composition)

OKADA
Kazuko
 • Professor
 • Composition

NAKAMURA
Noriko
 • Associate Professor
 • Composition

SAKAI
Kenji
 • Lecturer
 • Composition

Composition and Conducting (Conducting)

SHIMONO
Tatsuya
 • Professor
 • Orchestra Conducting

Instruments (Piano)

ABE
Hiroyuki
 • Professor
 • Piano

SUNAHARA
Satoru
 • Professor
 • Piano

UENO
Makoto
 • Professor
 • Piano

NOHARA
Midori
 • Associate Professor
 • Piano

TAMURA
Hibiki
 • Lecturer
 • piano

Instruments (Strings)

SHIKATA
Kyoko
 • Professor
 • Violin

TOYOSHIMA
Yasushi
 • Professor
 • Violin,Viola

MUKOYAMA
Kaeko
 • Associate Professor
 • Violoncello

Instruments (Brass, Woodwinds and Percussion)

YAMAMOTO
Tsuyoshi
 • Professor
 • Percussion

OSHIMA
Yoshimi
 • Professor
 • Flute

MURAKAMI
Satoshi
 • Associate Professor
 • Horn

Vocal

KOHAMA
Taemi
 • Professor
 • Soprano

KITAMURA
Toshinori
 • Professor
 • Tenor

HISHIKI
Emi
 • Associate Professor
 • Soprano

KUBO
Kazunori
 • Associate Professor
 • Barytone

UENO
Yoko
 • Associate Professor
 • Soprano

Musicology

YAMADA
Yoichi
 • Professor
 • Ethnomusicology, Acoustic Anthropology

TSUZAKI
Minoru
 • Professor
 • Musicology


IKEGAMI
Ken’ichiro
 • Associate Professor
 • musicology

NAKAI
You
 • Lecturer
 • Musicology

Japanese Music Research

FUJITA
Takanori
  
 • Professor
 • ethnomusicology

TAKEUCHI
Yuuichi
 • Professor

TAKUWA
Satoshi
 • Associate Professor

Full time practical faculty

Composition and Conducting (Composition)

OKADA
Kazuko
 • Professor
 • Composition

NAKAMURA
Noriko
 • Associate Professor
 • Composition

SAKAI
Kenji
 • Lecturer
 • Composition

Composition and Conducting (Conducting)

SHIMONO
Tatsuya
 • Professor
 • Orchestra Conducting

Instruments (Piano)

ABE
Hiroyuki
 • Professor
 • Piano

SUNAHARA
Satoru
 • Professor
 • Piano

UENO
Makoto
 • Professor
 • Piano

NOHARA
Midori
 • Associate Professor
 • Piano

Instruments (Strings)

SHIKATA
Kyoko
 • Professor
 • Violin

TOYOSHIMA
Yasushi
 • Professor
 • Violin,Viola

MUKOYAMA
Kaeko
 • Associate Professor
 • Violoncello

Instruments (Brass, Woodwinds and Percussion)

YAMAMOTO
Tsuyoshi
 • Professor
 • Percussion

OSHIMA
Yoshimi
 • Professor
 • Flute

MURAKAMI
Satoshi
 • Associate Professor
 • Horn

Vocal

KOHAMA
Taemi
 • Professor
 • Soprano

KITAMURA
Toshinori
 • Professor
 • Tenor

KUBO
Kazunori
 • Associate Professor
 • Barytone

Musicology

YAMADA
Yoichi
 • Professor
 • Ethnomusicology, Acoustic Anthropology

TSUZAKI
Minoru
 • Professor
 • Musicology


IKEGAMI
Ken’ichiro
 • Associate Professor
 • musicology

NAKAI
You
 • Lecturer
 • Musicology