Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Department of Fine Arts (Nihonga)

Department of Fine Arts (Painting)

Department of Fine Arts (Sculpture)

Department of Fine Arts (Printmaking)

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

Department of Design (Visual Design)

Department of Design (Environmental Design)

Department of Design (Product Design)

Department of Crafts (Ceramics)

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

Department of General Science of Art

Full time academic faculty

Department of Conservation

Education

Part time faculty

Nihonga

 • KOYAMA Hikari
 • KITAGAWA Saki
 • INOUE Mai
 • IKEGAMI Masanori
 • KOSAKA Hideaki
 • KOBAYASHI Gyokuu
 • HIROOKA Masahiko
 • MORI Momoko

Painting

 • HORI Sotaro
 • MORI Chihiro
 • NAKATA Yumi
 • KAWAGUCHI Nanako
 • MOTOYAMA Yukari
 • NISHIHARA Ayaka
 • MASUDA Kae
 • KAWATA Satoshi
 • KUROMIYA Nana

Sculpture

 • KUROKAWA Gaku
 • MURAKAMI Miki
 • OTSUKA Asako
 • SAKAMA Miro

Printmaking

 • ITO Manami
 • JOHN Kenneth_miller
 • YOSHIKI Marie
 • MORIITO Saki
 • MATSUMOTO Haruka
 • MATSUI Akiko
 • YAMADA Mami
 • FUJITA Sae
 • SHIMIZU Minoru

Concept and Media Planning

 • SAWAZAKI Kenichi
 • KOMATSU Kazumichi
 • AWAZU Ichiro
 • YAMAMOTO Makiko
 • KUMANO Yohei
 • NANJO Saho
 • SASAOKA Yuriko
 • FUKUNAGA Kazuo
 • SUITA Tetsujiro
 • KURACHI Keiko
 • KONISHI Kotaro
 • SUGIYAMA Masayuki
 • NIHEI Akira

Visual Design

 • IKEGAMI Norie
 • IMANISHI Keisuke
 • OISHI Kazusato
 • OKANO Kunihiko
 • KISE Tsuyoshi
 • SAKANO Toru
 • TSUJINAKA Tatsuya
 • KUSUNOKI Maya
 • NAKABO Sosuke
 • NAKAMURA Maki
 • FUJIWAKI Shingo
 • MIYAMOTO Yusuke
 • YASUI Etsuko
 • YAMASAKI Yasuhiro
 • YAMAMOTO Fumi
 • KUWATA Chiaki

Environmental Design

 • ASHIDA Kotaro
 • OKUMURA Naoko
 • OTOGAWA Kanako
 • KURIHARA Takahiro
 • FUJINO Masashi
 • HONIDEN Aritsune
 • HONGO Karin
 • MINATO Takeo
 • IEIRI Kyo
 • KONO Yu
 • TERAOKA Haru
 • YAMAMOTO Kiyohiko
 • TAKAGI Yoshie
 • KUBO Takashi
 • KAN Mire
 • KUROKI Hiroyuki
 • DOI Wataru

Product Design

 • KOZUKI Kentaro
 • SHIMIZU Misako
 • TANAKA Miu
 • TANIGAWA Muneshige
 • HIRAGI Yuki
 • KIMPARA Yuki
 • YOSHIDA Sachiyo
 • YOSHIDA Asao
 • OGAI Chizu
 • KOIKE Kiyoshi

Ceramics

 • INOUE Mai
 • IEYAMA Minori
 • MAEDA Akane
 • INOUE Michihisa
 • ICHINO Chisato
 • TAKAYANAGI Mutsumi
 • USHIO Keiko
 • KUROMIYA Nana

Urushi Lacquering

 • INOUE Mai
 • UTSUMI Saeko
 • SATO Yuki
 • GUJO Naoki
 • KIM Junrae
 • KUROMIYA Nana

Dyeing and Weaving

 • KUROKI Yui
 • TSUTSUMI Kanae
 • HOSODA Azumi
 • INOUE Mai
 • OSUMI Yuki
 • KIUCHI Saori
 • HONDE Masumi
 • KATAOKA Jun
 • SAITO Takashi
 • MATSUNAGGA Aya
 • MURAYAMA Yoriko
 • YAMAKOSHI Kazuyo
 • NAGATOMO Hiroe
 • MURATA Chihiro
 • KUROMIYA Nana

General Science of Art

 • OKUI Motoko
 • YOSHIDA Noriko
 • HIGASHI Masako
 • FUJIKI Akiko
 • YAMASHITA Kohei
 • FUJITA Mizuho

Conservation

 • SUZUKI Yutaka