Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Department of Fine Arts (Nihonga)

Department of Fine Arts (Painting)

Department of Fine Arts (Sculpture)

Department of Fine Arts (Printmaking)

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

Department of Design (Visual Design)

Department of Design (Environmental Design)

Department of Design (Product Design)

Department of Crafts (Ceramics)

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

Department of General Science of Art

Full time academic faculty

Department of Conservation

Part time faculty

Nihonga

 • IKEGAMI Masanori
 • KOSAKA Hideaki
 • KOBAYASHI Gyokuu
 • HIROOKA Masahiko
 • MORI Momoko

Painting

 • KAWAGUCHI Nanako
 • JO Aine
 • HISHIKI Asuka
 • HARAGUCHI Minami
 • KAWATA Satoshi
 • SASAOKA Yuriko
 • KUROMIYA Nana

Sculpture

 • KUROKAWA Gaku
 • OTSUKA Asako
 • SAKAMA Miro

Printmaking

 • ITO Manami
 • MATSUMOTO Haruka
 • FUJITA Sae
 • UEDA Yuna
 • KIRIZUKI Saki
 • SHIMIZU Minoru
 • TAKAHASHI Kohei

Concept and Media Planning

 • AWAZU Ichiro
 • YAMAMOTO Makiko
 • FUKUNAGA Kazuo
 • SUITA Tetsujiro
 • KURACHI Keiko
 • HITOOSA Kazuki
 • SUGIYAMA Masayuki
 • NIHEI Akira

Visual Design

 • YASUI Etsuko
 • OISHI Kazusato
 • KISE Tsuyoshi
 • TSUJINAKA Tatsuya
 • MIYAMOTO Yusuke
 • MURAI Yohei
 • SAKANO Toru
 • NAKAMURA Maki
 • FUJIWAKI Shingo
 • NAKABO Sosuke
 • KUWATA Chiaki
 • OKANO Kunihiko
 • KUSUNOKI Maya
 • YAMASAKI Yasuhiro
 • IMANISHI Keisuke

Environmental Design

 • YAMAMOTO Kiyohiko
 • MATSUMOTO Takashi
 • TAKAGI Yoshie
 • KUBO Takashi
 • %E5%BA%B7%E6%9C%AA%E6%9D%A5
 • KUROKI Hiroyuki
 • KONDO Yoko
 • DOI Wataru
 • IMAMURA Etsumi
 • SUMA Issei
 • NAKANE Yukihiro

Product Design

 • TANIGAWA Yoshihiro
 • YOSHIDA Sachiyo
 • YASUI Etsuko
 • YOSHIDA Asao
 • YOSHIHARA Kayoko
 • OGAI Chizu
 • KOIKE Kiyoshi

Ceramics

 • MOURI Amiko
 • KOSAKA Mutsumi
 • USHIO Keiko
 • INOUE Michihisa
 • NAKAMURA Ryohei
 • HIRATA Maha
 • SAIJO Akane
 • KUROMIYA Nana

Urushi Lacquering

 • KIM Junrae
 • TARUMA Shoko
 • HATA Keiko
 • KUROMIYA Nana

Dyeing and Weaving

 • UEBA Youko
 • HONDE Masumi
 • SAITO Takashi
 • HATA Toki
 • MAEDA Eriko
 • HORINOUCHI Mayo
 • MATSUNAGGA Aya
 • MURAYAMA Yoriko
 • YAMAKOSHI Kazuyo
 • NAGATOMO Hiroe
 • MURATA Chihiro
 • ANDO Ryuichiro
 • KUROMIYA Nana

General Science of Art

 • OKUI Motoko
 • YOSHIDA Noriko
 • HITOOSA Kazuki
 • FUJIKI Akiko
 • YAMASHITA Kohei

Conservation

 • SUZUKI Yutaka