Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Department of Fine Arts (Nihonga)

Department of Fine Arts (Painting)

Department of Fine Arts (Sculpture)

Department of Fine Arts (Printmaking)

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

Department of Design (Visual Design)

Department of Design (Environmental Design)

Department of Design (Product Design)

Department of Crafts (Ceramics)

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

Department of General Science of Art

Full time academic faculty

Department of Conservation

Education

Part time faculty

Nihonga

 • IKEGAMI Masanori
 • KOSAKA Hideaki
 • KOBAYASHI Gyokuu
 • HIROOKA Masahiko
 • MORI Momoko

Painting

 • KAWAGUCHI Nanako
 • JO Aine
 • NAKATA Yumi
 • MOTOYAMA Yukari
 • NISHIHARA Ayaka
 • MASUDA Kae
 • KAWATA Satoshi
 • SASAOKA Yuriko
 • KUROMIYA Nana

Sculpture

 • KUROKAWA Gaku
 • TSUKAHARA Yuya
 • MURAKAMI Miki
 • OTSUKA Asako
 • SAKAMA Miro

Printmaking

 • ITO Manami
 • MATSUMOTO Haruka
 • SATO Yuhi
 • CHANOKI Eri
 • MATSUI Akiko
 • YAMADA Mami
 • FUJITA Sae
 • UEDA Yuna
 • KIRIZUKI Saki
 • SHIMIZU Minoru
 • TAKAHASHI Kohei

Concept and Media Planning

 • AWAZU Ichiro
 • YAMAMOTO Makiko
 • KUMANO Yohei
 • KOMATSU Kazumichi
 • NANJO Saho
 • SASAOKA Yuriko
 • FUKUNAGA Kazuo
 • SUITA Tetsujiro
 • KURACHI Keiko
 • KONISHI Kotaro
 • SUGIYAMA Masayuki
 • NIHEI Akira

Visual Design

 • OISHI Kazusato
 • KISE Tsuyoshi
 • TSUJINAKA Tatsuya
 • MIYAMOTO Yusuke
 • SAKANO Toru
 • NAKAMURA Maki
 • FUJIWAKI Shingo
 • NAKABO Sosuke
 • KUWATA Chiaki
 • OKANO Kunihiko
 • KUSUNOKI Maya
 • YAMASAKI Yasuhiro
 • IMANISHI Keisuke

Environmental Design

 • IEIRI Kyo
 • OKUNO Yu
 • TERAOKA Haru
 • YAMAMOTO Kiyohiko
 • TAKAGI Yoshie
 • KUBO Takashi
 • %E5%BA%B7%E6%9C%AA%E6%9D%A5
 • KUROKI Hiroyuki
 • KONDO Yoko
 • DOI Wataru
 • IMAMURA Etsumi
 • SUMA Issei
 • NAKANE Yukihiro

Product Design

 • KIMPARA Yuki
 • YOSHIDA Sachiyo
 • YOSHIDA Asao
 • ANDO Ryuichiro
 • OGAI Chizu
 • KOIKE Kiyoshi

Ceramics

 • ICHINO Chisato
 • YAMAMOTO Mamie
 • TAKAYANAGI Mutsumi
 • USHIO Keiko
 • INOUE Michihisa
 • KUROMIYA Nana

Urushi Lacquering

 • KIM Junrae
 • GUJO Naoki
 • SATO Yuki
 • TARUMA Shoko
 • TANIGAWA Mine
 • KUROMIYA Nana

Dyeing and Weaving

 • HONDE Masumi
 • ABE Midori
 • ONAE Megumi
 • KATAOKA Jun
 • SAITO Takashi
 • HATA Toki
 • MAEDA Eriko
 • HORINOUCHI Mayo
 • MATSUNAGGA Aya
 • MURAYAMA Yoriko
 • YAMAKOSHI Kazuyo
 • NAGATOMO Hiroe
 • MURATA Chihiro
 • ANDO Ryuichiro
 • KUROMIYA Nana

General Science of Art

 • OKUI Motoko
 • YOSHIDA Noriko
 • NISHIO Sakiko
 • HIGASHI Masako
 • FUJIKI Akiko
 • YAMASHITA Kohei
 • FUJITA Mizuho

Conservation

 • SUZUKI Yutaka