Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Composition

Conducting

Piano

Strings

Brass, Woodwinds and Percussion

Vocal

Japanese Music Research

Musicology

Education

Part time faculty

Composition

 • NAKAMOTO Megumi
 • KASAI Masanori
 • YAMAGAMI Yukako

Conducting

 • NAKAMOTO Megumi
 • AWATSUJI So
 • KAMINAKA Asami
 • YAMAGAMI Yukako

Piano

 • HIGASHIYAMA Kouga
 • UEYAMA Kei
 • YAMAGUCHI Hiroaki
 • SHIOMI Tasuku
 • SANO Eriko
 • KAWAUCHI Satoshi
 • KITA Kosuke
 • SAEGUSA Yumiko
 • IWAI Risa
 • MATANO Nagako
 • OKABE Etsuko
 • MIFUNE Yuko
 • INOUE Mayumi
 • OKAMOTO Mako
 • KONO Misako
 • MUKUNOKI Hiroko
 • HAYASHI Naomi
 • MITSUHASHI Sakurako
 • NAKANO Shinichiro

Strings

 • NISHIO Keiko
 • KOMINE Koichi
 • YAMAMOTO Yumiko
 • OTANI Reiko
 • NAKAJIMA Chicaco
 • BABUADZE George
 • KUROKAWA Fuyuki
 • IWATANI Sukeyuki
 • AMADA Kazutaka
 • UWAMORI Shohei
 • IZUHARA Takashi

Brass, Woodwinds and Percussion

 • KONISHI Motoji
 • HONDO Makoto
 • OKAMOTO Tetsu
 • NAKAMURA Isao
 • TAKESADA Sigeo
 • NAKURA Makoto
 • WAKABAYASHI Yoshito
 • KOTANIGUCHI Naoko
 • UEDA Nozomi
 • KUNISUE Sadahito
 • TAKAYAMA Ikuko
 • NAKANO Yoichiro
 • HAYASAKA Hiroaki

Vocal

 • OKA Sayoko
 • HAGIHARA Tsugumi
 • KUSAKABE Yuko
 • MATSUMOTO Kumpei
 • FUKUHARA Sumie
 • YAMAMOTO Mayumi
 • SHIMIZU Tetsutaro
 • MATSUBARA Yu