Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Composition

Conducting

Piano

Strings

Brass, Woodwinds and Percussion

Vocal

Musicology

Education

Part time faculty

Composition

 • YAMAGUCHI Tomohiro
 • YAMAGAMI Yukako
 • NAKAMOTO Megumi

Conducting

 • TONOMURA Yuichiro
 • NAKATA Nobuaki
 • YAMAGAMI Yukako
 • NAKAMOTO Megumi
 • AWATSUJI So
 • KAMINAKA Asami

Piano

 • IZUMI Maiko
 • SAKAMOTO Mayumi
 • YUKAWA Mika
 • KANESHIGE Toshihiro
 • NOMOTO Yumi
 • SAKAMOTO Aya
 • HIGASHIYAMA Kouga
 • YAMAGUCHI Hiroaki
 • SHIOMI Tasuku
 • SANO Eriko
 • KAWAUCHI Satoshi
 • KITA Kosuke
 • SAEGUSA Yumiko
 • IWAI Risa
 • KAWAI Tamae
 • OKAMOTO Mako
 • MUKUNOKI Hiroko
 • HAYASHI Naomi
 • MITSUHASHI Sakurako
 • NAKANO Shinichiro

Strings

 • HOSOKAWA Izumi
 • EGUCHI Junko
 • NISHIGUCHI Masaru
 • KUROKAWA Yu
 • FUKUTOMI Shoko
 • KOMINE Koichi
 • OTANI Reiko
 • BABUADZE George
 • UWAMORI Shohei
 • IZUHARA Takashi

Brass, Woodwinds and Percussion

 • HORIUCHI Yoshimasa
 • MANABE Asuka
 • KUTSUNO Setsuko
 • MIYAKE Takanori
 • FUKUDA Haruhiko
 • KONISHI Motoji
 • OKAMOTO Tetsu
 • TAKESADA Sigeo
 • WAKABAYASHI Yoshito
 • KOTANIGUCHI Naoko
 • UEDA Nozomi
 • KUNISUE Sadahito
 • TAKAYAMA Ikuko
 • NAKANO Yoichiro
 • HAYASAKA Hiroaki

Vocal

 • OKA Sayoko
 • HAGIHARA Tsugumi
 • KUSAKABE Yuko
 • MATSUMOTO Kumpei
 • FUKUHARA Sumie
 • SHIMIZU Tetsutaro
 • MATSUBARA Yu