Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Composition

Conducting

Piano

Strings

Brass, Woodwinds and Percussion

Vocal

Musicology

Education

Part time faculty

Composition

 • YAMAGUCHI Tomohiro
 • NAKAMOTO Megumi
 • YAMAGAMI Yukako

Conducting

 • TONOMURA Yuichiro
 • NAKAMOTO Megumi
 • AWATSUJI So
 • KAMINAKA Asami
 • YAMAGAMI Yukako

Piano

 • IZUMI Maiko
 • HIGASHIYAMA Kouga
 • YAMAGUCHI Hiroaki
 • SHIOMI Tasuku
 • SANO Eriko
 • KAWAUCHI Satoshi
 • KITA Kosuke
 • SAEGUSA Yumiko
 • IWAI Risa
 • MATANO Nagako
 • OKABE Etsuko
 • OKAMOTO Mako
 • KONO Misako
 • MUKUNOKI Hiroko
 • HAYASHI Naomi
 • MITSUHASHI Sakurako
 • NAKANO Shinichiro

Strings

 • EGUCHI Junko
 • NISHIGUCHI Masaru
 • KUROKAWA Yu
 • KOMINE Koichi
 • MARUYAMA Kanade
 • OTANI Reiko
 • BABUADZE George
 • AMADA Kazutaka
 • UWAMORI Shohei
 • IZUHARA Takashi

Brass, Woodwinds and Percussion

 • KUTSUNO Setsuko
 • MIYAKE Takanori
 • FUKUDA Haruhiko
 • KONISHI Motoji
 • OKAMOTO Tetsu
 • TAKESADA Sigeo
 • WAKABAYASHI Yoshito
 • KOTANIGUCHI Naoko
 • UEDA Nozomi
 • KUNISUE Sadahito
 • TAKAYAMA Ikuko
 • NAKANO Yoichiro
 • HAYASAKA Hiroaki

Vocal

 • MAHARA Hiroko
 • OKA Sayoko
 • HAGIHARA Tsugumi
 • KUSAKABE Yuko
 • MATSUMOTO Kumpei
 • FUKUHARA Sumie
 • SHIMIZU Tetsutaro