Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Composition

Conducting

Piano

Strings

Brass, Woodwinds and Percussion

Vocal

Japanese Music Research

Musicology

Education

Part time faculty

Composition

 • YAMAGUCHI Tomohiro
 • NAKAMOTO Megumi
 • YAMAGAMI Yukako

Conducting

 • NAKAMOTO Megumi
 • AWATSUJI So
 • KAMINAKA Asami
 • YAMAGAMI Yukako

Piano

 • HIGASHIYAMA Kouga
 • UEDA Yukiko
 • YAMAGUCHI Hiroaki
 • SHIOMI Tasuku
 • SANO Eriko
 • KAWAUCHI Satoshi
 • KITA Kosuke
 • SAEGUSA Yumiko
 • IWAI Risa
 • MATANO Nagako
 • OKABE Etsuko
 • MIFUNE Yuko
 • OKAMOTO Mako
 • KONO Misako
 • MUKUNOKI Hiroko
 • HAYASHI Naomi
 • MITSUHASHI Sakurako
 • NAKANO Shinichiro

Strings

 • KUROKAWA Yu
 • SHINOZAKI Tomomi
 • FUKUTOMI Shoko
 • KOMINE Koichi
 • YAMAMOTO Yumiko
 • OTANI Reiko
 • NAKAJIMA Chicaco
 • BABUADZE George
 • KUROKAWA Fuyuki
 • AMADA Kazutaka
 • UWAMORI Shohei
 • IZUHARA Takashi

Brass, Woodwinds and Percussion

 • FUKUDA Haruhiko
 • HIGASHI Sae
 • YOSHIDA Yuto
 • KONISHI Motoji
 • OKAMOTO Tetsu
 • TAKESADA Sigeo
 • NAKURA Makoto
 • WAKABAYASHI Yoshito
 • KOTANIGUCHI Naoko
 • UEDA Nozomi
 • KUNISUE Sadahito
 • TAKAYAMA Ikuko
 • NAKANO Yoichiro
 • HAYASAKA Hiroaki

Vocal

 • KONDO Hiroshi
 • OKA Sayoko
 • HAGIHARA Tsugumi
 • KUSAKABE Yuko
 • MATSUMOTO Kumpei
 • FUKUHARA Sumie
 • SHIMIZU Tetsutaro